“Trăng rằm trên đất Đình Làng Mỏ” – số 2.

Kế hoạch thực hiện chương trình thiện nguyện "Trăng rằm trên đất Đình Làng Mỏ" - số 2. Tháng 9/2018.…
Đọc tiếp

ĐỘI SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HÀ NỘI VỀ ĐỀN LÀM LỄ DÂNG HƯƠNG. Sáng ngày…
Đọc tiếp

ĐIỆN SÙNG ĐỨC Tin, ảnh: Mạc CôngQuân- Ban Thông tin truyền thông HĐMT Hải Dương. Từ ngàn xưa dân tộc…
Đọc tiếp

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG MÙA XUÂN NĂM 2018 ĐỀN LONG ĐỘNG TƯỞNG NIỆM 672 NĂM NGÀY TẠ THẾ KIẾN THỦY…
Đọc tiếp