Video về Vương triều Mạc

Kính mời đại gia đình xem một đoạn video clip tuyệt vời về Vương triều Mạc. Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam xin chân thành anh Ngô Minh Khiêm, các diễn viên và đại gia đình họ Mạc, gốc Mạc đã đóng góp cho video clip này được ra đời. Đây là một sản phẩm vô cùng ý nghĩa nhân dịp kỉ niệm 490 năm ngày Thái tổ Mạc Đăng Dung đăng quang khai sáng Vương triều Mạc.