Sứ mệnh và mục tiêu của trang Web Tuổi trẻ Mạc tộc

SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU CỦA TRANG WEB TUỔI TRẺ MẠC TỘC

  1. Trang web tuoitremactoc.vn của Tuổi trẻ Mạc tộc nhằm cung cấp thông tin, cập nhật những tài liệu  mới nhất về Vương triều Mạc và dòng họ Mạc trên nhiều lĩnh vực. Qua đó góp phần làm sáng tỏ những giá trị đích thực của Vương triều Mạc và những đóng góp của dòng họ Mạc đối với lịch sử dân tộc.
  2. Trang Web tuoitremactoc.vn là cầu nối gắn kết dòng tộc như lời tiên tri của Trạng Trình: “Tứ bách niên tiền chung phục thủy, Thập tam thế hậu dị nhi đồng”; là nơi đăng tải, trao đổi, phản ánh  thông tin hoạt động của các chi họ, chia s