Sứ mệnh và mục tiêu của trang Web Tuổi trẻ Mạc tộc

SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU CỦA TRANG WEB TUỔI TRẺ MẠC TỘC

  1. Trang web tuoitremactoc.vn của Tuổi trẻ Mạc tộc nhằm cung cấp thông tin, cập nhật những tài liệu  mới nhất về Vương triều Mạc và dòng họ Mạc trên nhiều lĩnh vực. Qua đó góp phần làm sáng tỏ những giá trị đích thực của Vương triều Mạc và những đóng góp của dòng họ Mạc đối với lịch sử dân tộc.
  2. Trang Web tuoitremactoc.vn là cầu nối gắn kết dòng tộc như lời tiên tri của Trạng Trình: “Tứ bách niên tiền chung phục thủy, Thập tam thế hậu dị nhi đồng”; là nơi đăng tải, trao đổi, phản ánh  thông tin hoạt động của các chi họ, chia sẻ suy nghĩ tâm tình, nêu gương người tốt việc tốt, các Danh nhân gương sáng dòng họ, hướng về cội nguồn của cộng đồng Mạc tộc để những người con cháu họ Mạc, gốc Mạc “dị nhi đồng” đoàn kết lại, hòa hợp thành một cộng đồng Mạc tộc phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào sự tiến bộ chung của xã hội.
  3. Trang Web tuoitremactoc.vn giới thiệu những giá trị lịch sử – văn hóa – xã hội giàu tính nhân văn của dòng tộc,  dân tộc và nhân loại, góp phần tôn vinh, chia sẻ những giá trị Chân, Thiện, Mỹ, Ích trong cộng đồng Mạc tộc và những người quan tâm, nhất là giới trẻ.
  4. Trang Web tuoitremactoc.vn lấy thông tin chủ yếu từ trang web mactoc.com, homacvietnam.vn và mactrieu.vn.

BBT trang Web tuoitremactoc.vn trân trọng, biết ơn mọi đóng góp của tất cả các cá nhân và tổ chức về mọi phương diện để thực thi được sứ mệnh và mục tiêu đã xác định.

Tin, bài xin gửi về  Email:  macanhtong@gmail.com

Xin đánh Unicode, font chữ Times New Roman

Trân trọng cám ơn.

Ban biên tập trang Web!