Thông Báo Dự Đại Lễ Kỷ niệm 490 năm ngày Mạc Đăng Dung đăng quang khai sáng Vương triều Mạc

KỶ NIỆM 490 NĂM NGÀY THÁI TỔ MẠC ĐĂNG DUNG ĐĂNG QUANG KHAI SÁNG VƯƠNG TRIỀU MẠC, LỄ CÚNG GIỖ THÁI HOÀNG THÁI HẬU VÀ ĐẶT NÓC CÁC HẠNG MỤC VÙNG LÕI TỪ ĐƯỜNG HỌ MẠC CỔ TRAI

Ghi chú:

Ban Tổ chức Lễ cúng giỗ trân trọng đề nghị các chi họ Mạc, gốc Mạc các địa phương trên cả nước cố gắng gửi sớm danh sách bình chọn, suy tôn, tiến cử các bậc cao lão (từ 75 tuổi trở lên) trong chi họ mình rộng đức, giầu tâm hiếu nghĩa với tổ tiên, để thay mặt bà con cô bác dòng họ trên cả nước thực hiện nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng: Thượng nóc Từ đường gốc, Phương đình và Nhà Chính điện trong dịp Đại Lễ.

Thông tin cần gửi:

1. Qúy danh:

2. Năm sinh:

3. Chi họ:

4. Những ghi chú cần thiết:

Tin gửi về Email:      hoangsonhien@gmail.com

Ban Tổ chức Lễ cúng giỗ trân trọng kính báo