Thơ dự thi hướng về nguồn cội ” Gửi lòng tới Dương Kinh “

Thơ dự thi :Hướng về nguồn cội”

GỬI LÒNG CON TỚI DƯƠNG KINH

Rước Long đao của Mạc Thái tổ về

 Thái miếu Dương Kinh

 

 HOÀNG HỒNG TĂNG

Ngẫm xem thế sự bao đời

Lịch sử để lại sáng ngời núi sông

Tổ tiên ta giống Tiên Rồng

Bốn ngàn năm lấy máu hồng làm tin

Từ trong nô lệ đêm đen

Bà Trưng, Bà Triệu một phen phất cờ

Ra tay cứu lấy cơ đồ

Nữ nhi lẫm liệt không chờ sức trai

Mài gươm luyện trí, đua tài

Thù nhà, nợ nước hai vai nặng nề

Muôn người chung một lời thề

Đem lòng yêu nước nhất tề xông pha

Măng non thế bụi tre già

Cháu con kế tiếp ông cha diệt thù.

Bao triều đại thăng hoa đất Việt

Nhiều anh hùng hào kiệt lừng danh

Cùng nhau tô đẹp bức tranh

Ngô Quyền, Hưng Đạo sử xanh sáng ngời

Triều Hậu Lê, cuối không yên vị

Sống xa hoa không nghĩ đến dân

Cuộc đời cơ cực muôn phần

Đất nước rơi cảnh cơ hàn lâm nguy

Thật đau lòng không thể ngoảnh đi

Đăn đo, do dự để làm gì?

Anh hùng hào kiệt chẳng phải suy

Mạc Đăng Dung quyết, tức thì ra tay

Làm cho thời thế đổi thay

Vui lòng dân chúng, làm say lòng trời

Mạc Đăng Dung thật tuyệt vời

Tài cao, trí lớn, con người giỏi giang

Dân lành mở hội ca sang

Nước non yên ấm, ngoại bang nể cùng

Tìm người hiền sĩ, tôi trung

Chăm lo việc nước một lòng dựng xây

Niềm vui hạnh phúc tràn đầy

Nhớ Dương Kinh lắm, ngất ngây trong lòng

Bốn phương Nam, Bắc, Tây, Đông

Dòng dõi họ Mạc về trong một nhà

Con từ Thanh Hóa tuy xa

Kính dâng tiên tổ món quà vần thơ

Phút giây mong ngóng đợi chờ

Bao năm xa cách vẫn mơ ngày về

Cháu con xin nguyện lời thề

Xa xôi lòng vẫn nhớ về Dương kinh

Trải qua bao cuộc trường chinh

Họ hàng Mạc tộc nặng tình nước non

Gan vàng, dạ sắt, lòng son

Sống cho xứng đáng cháu con, giống nòi.

 

Hậu Lộc, ngày 11-9-2012

Tác giả Hoàng Hồng Tăng

Số điện thoại: 0373 926 472