Quy Chế Giải Bóng Đá Tuổi Trẻ Mạc Tộc Việt Nam

QUY CHẾ

Giải Bóng Đá Tuổi Trẻ Mạc Tộc Việt Nam

Quy chế này do Tuổi trẻ Mạc Tộc Việt Nam ban hành nhằm mục đích quản lý, điều hành một cách thống nhất, đồng bộ các hoạt động bóng đá của Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam.

Mục đích duy nhất của giải bóng đá nhằm nâng cao tinh thần giao lưu, kết nối, giúp đỡ lẫn nhau giữa tuổi trẻ họ Mạc, gốc Mạc và những người bạn yêu mến và có những đóng góp cho sự phát triển của dòng họ Mạc.

Chương I

Quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam, quyền và nghĩa vụ của các đội bóng khi tham gia giải bóng đá.

Điều 2. Nguyên tắc trong hoạt động bóng đá

 1. Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt như phân biệt tôn giáo, giới tính, thành phần xã hội trong các hoạt động bóng đá.
 2. Nghiêm cấm mọi hành vi tiêu cực gây ảnh hưởng tới tính khách quan trong thi đấu bóng đá và làm sai lệch kết quả thi đấu.
 3. Khi có tranh chấp nảy sinh trong hoạt động bóng đá, các bên tham gia tranh chấp phải chủ động phối hợp, thương thảo, tìm giải pháp giải quyết tranh chấp nhằm đảm bảo lợi ích của bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong tranh chấp.

Điều 3. Hệ thống bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam

 1. Bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam là hoạt động bóng đá tự nguyện do các tổ chức, tập thể và cá nhân thực hiện nhằm mục đích tăng cường sức khoẻ, phát triển thể chất và tinh thần, giao lưu trong dòng họ.
 2. Hệ thống bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam:
 3. a) Ban tổ chức;
 4. b) Đội bóng;
 5. c) Lãnh đội, huấn luyện viên, cầu thủ và các thành viên đội bóng;
 6. d) Các yếu tố khác đảm bảo sự vận hành bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam.

Điều 4. Tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam

Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam là đơn vị tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động bóng đá Tuổi trẻ. Trong hoạt động, Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam chịu sự  quản lý của Mạc tộc Việt Nam.

Chương II

Đội bóng tham gia bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam

Điều 5. Đội bóng tham gia bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc

 1. Đội bóng tuổi trẻ là đội bóng gồm các cầu thủ mang dòng máu họ Mạc, gốc Mạc trong và ngoài nước.
 2. Trong hoạt động, đội bóng tuân theo pháp luật; chấp hành Quy chế này; chịu sự quản lý lãnh đạo đội bóng.
 3. Lãnh đội chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức về tính chính xác của các cầu thủ theo quy chế này.

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của đội bóng tham gia bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc

 • Lãnh đội;
 • Huấn luyện viên trưởng và các trợ lý huấn luyện viên (nếu có);
 • Cầu thủ;
 • Nhân viên khác: bác sĩ, phục vụ (nếu có).

Điều 7. Tài chính

 1. Ban tổ chức dựa trên số tiền được tài trợ sẽ yêu cầu các đội bóng đóng góp một phần kinh phí để chi trả tiền thuê sân, trọng tài, ăn uống, và các chi phí phát sinh khác.
 2. Đội bóng phải chịu các chi phí đi lại, an toàn, chỗ ở nếu qua đêm.

Điều 8. Tham gia thi đấu

 1. Đội bóng, tuỳ thuộc vào quy mô và phạm vi hoạt động, có trách nhiệm tham gia các giải bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam.
 2. Đội bóng tham gia các giải bóng đá phải thể hiện tinh thần thể thao đối với giải và đối với các đội bóng khác. Các hành vi và biểu hiện phi thể thao, trong đó bao gồm việc không tôn trọng quyết định của trọng tài, không tôn trọng đối phương, không tôn trọng khán giả, sử dụng bạo lực, tiểu xảo, cố tình thi đấu dưới khả năng thực tế hoặc tạo thuận lợi cho đối phương giành thắng lợi sẽ bị xử lý theo quy định giải đấu. Lãnh đạo, ban huấn luyện đội bóng có trách nhiệm giáo dục, khuyến khích tinh thần thể thao cao thượng trong đội bóng mình và ở các trận đấu, giải đấu đội bóng tham gia.
 3. Khi tham dự giải, các thành viên của đội bóng không được có hành vi, lời nói xâm phạm đến uy tín, danh dự của đội bóng mình; uy tín, danh dự của đội bóng khác; uy tín, danh tiếng của Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam, Mạc tộc Việt Nam và các cá nhân đang làm nhiệm vụ trước công luận.
 4. Trong trường hợp đội bóng có hành vi vi phạm các quy định dẫn đến thiệt hại về vật chất, tinh thần, danh dự, uy tín cho Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam, các tổ chức và cá nhân thì tuỳ từng trường hợp, đội bóng đó sẽ bị xử lý kỷ luật và bồi thường cho những chủ thể có quyền lợi bị xâm hại theo các quy định hiện hành.

Điều 9. Cung cấp Cầu thủ cho Đội tuyển Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam

Đội bóng có trách nhiệm cung cấp cầu thủ cho Đội tuyển Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam khi được yêu cầu để tham gia các giải đấu thi đấu, giao lưu bóng đá giữa các dòng họ.

Điều 10. Cho mượn cầu thủ

 1. Cầu thủ có thể được đội bóng của cầu thủ cho đội bóng khác mượn trên cơ sở thoả thuận bằng giữa cầu thủ và các đội bóng liên quan.
 2. Mọi vấn đề nảy sinh liên quan đến cầu thủ cho mượn sẽ do Ban tổ chức giải quyết.

Điều 11. Đăng ký thi đấu

 1. Đăng ký danh sách đội bóng: trước khai mạc giải 14 ngày, đội bóng tham dự giải phải đăng ký danh sách gửi cho Ban tổ chức. Trường hợp đội bóng đăng ký không đúng thời hạn thì không được tham gia giải.  

Số lượng cầu thủ, cán bộ của đội bóng do Điều lệ của từng giải quy định.

 1. Danh sách gồm có: họ và tên, nơi sinh, năm sinh, thông tin liên lạc và ghi chú. Nếu có trường hợp đặc biệt, lãnh đội cần phải ghi vào phần ghi chú.

Điều 12. Đăng ký trước trận đấu

 1. Trước khi bắt đầu trận đấu 45 phút, đại diện đội bóng phải đăng ký danh sách 07 cầu thủ chính thức (đánh dấu V) và các cầu thủ dự bị (đánh dấu X) gửi cho Ban tổ chức. Danh sách ghi rõ họ tên đầy đủ của cầu thủ; màu áo, số áo của cầu thủ và những thông tin khác theo yêu cầu của ban tổ chức giải.
 2. Ngay trước khi trận đấu bắt đầu, nếu có  thay đổi cầu thủ chính thức hoặc dự bị, đại diện đội bóng phải thông báo ngay cho Trọng tài chính.  
 3. Không hạn chế số lượng cầu thủ được thay thế trong mỗi trận đấu.

Điều 13. Trang phục tham dự giải

 1. Trang phục cầu thủ: một bộ trang phục cầu thủ đầy đủ gồm áo, quần, tất. Đội bóng đăng ký một bộ trang phục thi đấu chính và một bộ trang phục phụ (nếu có). Màu sắc của trang phục chính phải hoàn toàn khác trang phục phụ.
 2. Trong một trận đấu, nếu hai đội có sự trùng lặp về màu sắc trang phục thì đội chủ nhà được mặc bộ trang phục chính, đội khách mặc bộ trang phục phụ. Trong trường hợp thi đấu trên sân trung gian, đội đứng trước ở mã số thứ tự các trận đấu sẽ được quyền ưu tiên lựa chọn màu áo thi đấu.
 3. Trang phục cầu thủ phải in số áo cầu thủ. Đằng trước áo có in chữ Mạc (hán tự). Đằng sau áo in dòng Tuổi trẻ Mạc tộc + họ + tên địa phương.

Điều 14. Bộ máy tổ chức, điều hành hệ thống giải của bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam gồm: Ban tổ chức giải, trọng tài, giám sát trận đấu (nếu có) và điều phối viên của trận đấu (nếu có).

Điều 15. Ban tổ chức giải

Ban tổ chức giải do Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam thành lập, có trách nhiệm điều hành, giải quyết công việc của giải theo Quy chế Bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam về kết quả của giải.

Điều 16. Nhiệm vụ của Ban tổ chức giải

 1. Ban hành Điều lệ giải và xếp lịch thi đấu của giải; công bố Điều lệ giải và lịch thi đấu giải trước ngày khai mạc ít nhất 15 ngày.
 2. Phổ biến, hướng dẫn về Luật thi đấu, Điều lệ giải và các thông báo chính thức của Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam, Ban tổ chức giải cho các đội bóng tham gia giải.
 3. Ban hành các quy định về công tác tổ chức các trận đấu.
 4. Tổ chức kiểm tra và duyệt các sân đủ điều kiện tổ chức thi đấu các Giải bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam trước ngày khai mạc ít nhất 15 ngày.
 5. Tổ chức tập huấn, tuyển chọn các trọng tài tham gia giải.
 6. Phân công giám sát và trọng tài cho các trận đấu.
 7. Nhận và xử lý các thông tin, báo cáo từ các giám sát, trọng tài sau mỗi trận đấu.
 8. Theo dõi, tập hợp tình hình về công tác trọng tài của từng trận đấu trong giải. Làm báo cáo tổng kết công tác trọng tài khi kết thúc giải;
 9. Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền cho các giải bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam.
 10. Xem xét và xử lý những vấn đề liên quan đến khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại trong hoạt động bóng đá.
 11. Trưởng Ban tổ chức giải có trách nhiệm và quyền hạn cao nhất trong việc chỉ đạo, điều hành Ban tổ chức giải để thực hiện nhiệm vụ được giao.
 12. Trưởng Ban tổ chức giải phân công các thành viên của Ban tổ chức giải quyết từng mảng công việc trong khi điều hành, phù hợp với chức năng của từng thành viên.

Điều 17. Giám sát trận đấu (nếu có)

Giám sát trận đấu do Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam chỉ định, làm việc theo sự phân công của Ban tổ chức giải. Giám sát trận đấu là đại diện chính thức của Ban tổ chức giải tại trận đấu, trực tiếp giải quyết các vấn đề có liên quan đến trận đấu, giám sát việc thi hành Quy chế bóng đá và Điều lệ giải của các thành viên tham gia trận đấu.

Điều 18. Giám sát trọng tài (nếu có)

Giám sát trọng tài do Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam chỉ định, làm việc theo sự phân công của Ban tổ chức giải.

Điều 19. Trọng tài

Trọng tài tham gia điều khiển các trận đấu của giải do Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam chỉ định, làm việc theo sự phân công của Ban tổ chức giải.

Điều 20. Điều phối viên của trận đấu (nếu có)

Điều phối viên là người do do Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam chỉ định, làm việc theo sự phân công của Ban tổ chức giải.

Điều 21. Lịch thi đấu

 1. Lịch thi đấu được công bố trong vòng 10 ngày trước khi bắt đầu vào giải.  
 2. Các trận đấu của giải bóng đá phải diễn ra theo đúng lịch trình, trừ khi có sự điều chỉnh của Ban tổ chức giải.
 3. Chỉ có Ban tổ chức giải mới có quyền thay đổi ngày, giờ thi đấu của giải.

Điều 22. Sân thi đấu

 1. Đội bóng nào đăng cai giải đấu phải chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến sân bãi.
 2. Sân có đủ các điều kiện sau đây thì được đồng ý tổ chức thi đấu:
 3. a) Kích thước sân thi đấu phải theo đúng quy định của Luật bóng đá.
 4. b) Mặt sân phải có cỏ, được lu phẳng và mịn, những vạch giới hạn phải được kẻ đậm nét bằng sơn trắng.  
 5. c) Các lối ra vào sân vận động phải đủ rộng, đảm bảo để khán giả ra vào được nhanh chóng, thuận lợi và an toàn;
 6. d) Có hệ thống phát thanh đảm bảo mọi vị trí trong sân đều nghe rõ;

đ) Có các phòng thay quần áo dành cho các đội bóng, trong đó có trang bị tối thiểu: phòng tắm, nhà vệ sinh, …;

 1. Trước khai mạc giải 15 ngày những sân không đủ điều kiện sẽ không được tổ chức các trận đấu của giải, cho đến khi đảm bảo được các yêu cầu.

Điều 23. Tiếp đón đội khách

Đội khách phải thông báo cho Ban tổ chức giải thời gian đến và rời khỏi địa phương, nơi ở, phương tiện di chuyển để bố trí nhân sự đón tiếp.

Điều 24. Nghi thức và thủ tục tiến hành trận đấu

 1. Sân vận động phải được trang trí khang trang, sạch đẹp.
 2. Thời gian tiến hành các thủ tục trước mỗi trận đấu (tính đến trước giờ thi đấu):
 • 120 phút: Hoàn tất kiểm tra an ninh, vệ sinh các khu vực khán đài, mở cửa sân.
 • 90 phút: Giám sát trận đấu (nếu có) đến sân.
 • 60 phút: Các đội bóng, Giám sát trọng tài (nếu có) và các trọng tài đến sân.
 • Tổ Giám sát (nếu có) và trọng tài kiểm tra sân lần cuối.
 • 45 phút: Đội bóng đăng ký danh sách thi đấu.
 • 35 phút: Hoàn tất việc đăng ký và kiểm tra cầu thủ

Đội bóng khởi động trên sân.

 • 05 phút: Trọng tài tập trung 2 đội bóng, kiểm tra lần cuối. Phát thanh viên của Ban tổ chức trận đấu giới thiệu danh sách 2 đội bóng, giám sát, trọng tài.
 • 02 phút: Làm thủ tục “tung đồng tiền” chọn sân. Đội bóng chụp ảnh, trao cờ lưu niệm.
 • 0 phút: Giao bóng, bắt đầu trận đấu.

Điều 25. Tạm dừng, tạm hoãn, đình chỉ trận đấu

 1. Trọng tài có quyền quyết định tạm dừng trận đấu trong các trường hợp sau đây:
 2. a) Nhiều khán giả vượt qua hàng rào ngăn cách tràn xuống đường chạy, xuống sân thi đấu trước và trong khi trận đấu đang tiến hành, có thể gây áp lực về tâm lý cho trọng tài và đội khách.
 3. b) Nhiều khán giả gây mất an toàn, trật tự, làm ảnh hưởng đến trận đấu;
 4. c) Điều kiện thời tiết, ánh sáng và các điều kiện khách quan khác làm cho trận đấu không thể tiến hành được.
 5. Trong các trường hợp tại khoản 1, trận đấu tạm dừng đến khi đủ điều kiện để tiến hành hoặc tiếp tục trận đấu nhưng thời gian tạm dừng tối đa không quá 30 phút (nếu trận đấu chưa được tiến hành thì thời gian được tính từ thời điểm bắt đầu trận đấu theo quy định của Ban tổ chức giải; nếu trận đấu đã được tiến hành thì thời gian được tính từ thời điểm trọng tài dừng trận đấu).
 6. Trọng tài điều khiển trận đấu có quyền quyết định tạm hoãn trận đấu trong các trường hợp như quy định tại khoản 1 nếu đã tạm dừng 30 phút mà vẫn không thể đảm bảo điều kiện để tổ chức thi đấu.
 7. Sau khi trận đấu bị tạm dừng, tạm hoãn, Ban Tổ chức trận đấu có trách nhiệm tổ chức cuộc họp do giám sát trận đấu chủ trì, với thành phần: trưởng đoàn và huấn luyện viên trưởng của hai đội, các giám sát, trọng tài, thành viên Ban tổ chức trận đấu. Cuộc họp phải được lập biên bản ghi rõ chính kiến của từng thành viên, nguyên nhân chính của việc dừng trận đấu, thời gian dừng trận đấu, tỷ số lúc trận đấu tạm dừng (nếu có). Lập biên bản gửi về Ban tổ chức giải.

     Chương III

Khen thưởng, Xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp

Điều 25. Khen thưởng

Đội bóng, câu lạc bộ cổ động viên, huấn luyện viên, cầu thủ, giám sát, trọng tài, các tổ chức hoặc cá nhân khác có thành tích tốt trong giải đấu có thể được Ban tổ chức xem xét khen thưởng.

Điều 26: Xử lý vi phạm

Việc xử lý vi phạm trong giải bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam sẽ tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Điều 27: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong trong giải bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam sẽ tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Điều 28. Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế này. Trường hợp có sự khác nhau giữa Quy chế này với Điều lệ từng giải do Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam ban hành thì áp dụng các quy định của Điều lệ.