Nhà Mạc và Hậu duệ trên đất Vĩnh Phúc

 

Ngày 21/3/2014 vừa qua, tại xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra lễ động thổ xây dựng và trùng tu cụm di tích đình, đền chùa Diệm Xuân. Tương truyền sau khi Cao Bằng thất thủ, Mạc Kính Vũ lui về đây, củng cố binh sĩ, tập hợp lực lượng để tiến về Thăng Long. Kế hoạch không thành, Mạc Kính Vũ xuất gia quy y nơi cửa Phật và mất tại đây.

Lễ động thổ cụm di tích đình, đền chùa Diệm Xuân là thành quả của hội thảo khoa học “Nhà Mạc và hậu duệ trên đất Vĩnh Phúc” diễn ra vào ngày 21/9/2012 tại nhà văn hóa 19/5, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường phối hợp với Trung tâm Bảo trợ Văn hóa Kỹ thuật Truyền thống tổ chức.

Hội thảo có sự góp mặt của đông đảo các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia nghiên cứu lâu năm về nhà Mạc như: GS. VS Phan Huy Lê (Chủ tịch hội Khoa học Lịch sử Việt Nam), PGS.TS Nguyễn Văn Nhật (Viện trưởng Viện Sử học), PGS.TS Đinh Khắc Thuân, PGS.TS Trần Thị Vinh, GS.TSKH Phan Đăng Nhật, PGS.TS Trần Lâm Biền – chuyên gia nghiên cứu về Mỹ thuật thuộc Cục Di sản Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, TS. Ngưu Quân Khải (Đại học Trung Sơn, Trung Quốc)…Cùng sự có mặt đông đảo con cháu họ Mạc ở các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội… và đặc biệt là hậu duệ của nhà Mạc trên đất Vĩnh Phúc.

Đây là một trong những cuộc hội thảo quy mô, tầm cỡ về nhà Mạc được tổ chức trong 20 năm qua. Các nhà khoa học đã lần đầu tiên cho công bố những nghiên cứu, những tư liệu giá trị về thời kỳ nhà Mạc ở Vĩnh Phúc thông qua nguồn sử liệu Việt Nam, nguồn tư liệu điền dã và có sự đối chiếu, so sánh với nguồn sử liệu Trung Quốc đời nhà Thanh.

Hội thảo đã khẳng định và làm rõ mối quan hệ của nhà Mạc với vùng đất Vĩnh Phúc cũng như vai trò chính trị quan trọng của Vĩnh Phúc với nhà Mạc. Công bố dấu ấn những di tích của Hoàng tộc nhà Mạc trên đất Vĩnh Phúc và hậu duệ của nhà Mạc ở Vĩnh Phúc ngày nay.

Hội thảo đã mở ra một hướng nghiên cứu mới về nhà Mạc thời kỳ hậu Cao Bằng. Song song với đó là những định hướng quy hoạch và tu bổ, tôn tạo những di tích thời nhà Mạc nhằm phát huy những di sản đó trong công cuộc xây dựng quê hương Vĩnh Phúc.

Nguồn: Mạc Thư Quán