Một số thông tin dành cho các bạn trẻ họ Mạc, gốc Mạc và những người yêu quý họ Mạc

Một số thông tin dành cho các bạn trẻ họ Mạc, gốc Mạc và những người yêu quý họ Mạc:

  • Nơi phát tích họ Mạc: Long Động (Lũng Động), Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương.
  • Thủy tổ: Mạc Hiển Tích.
  • Ngày giỗ tổ họ Mạc: 15/11 âm lịch.
  • Tổ đường Mạc tộc VN: Điện Sùng Đức, đc: Long Động, Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương.
  • Nơi phát Đế: Cổ Trai, nay là xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng. Vị Vua đầu tiên khai sáng Vương triều Mạc: Thái tổ Mạc Đăng Dung.
  • Ngày giỗ Mạc Thái tổ: 22/8 âm lịch. Nơi tổ chức giỗ: Khu tưởng niệm Vương triều Mạc, Từ đường họ Mạc ở Cổ Trai (Hải Phòng) và nơi thờ Mạc Thái tổ ở trường dạy nghề Ngọc Phước, tp Hồ Chí Minh…
  • Nhà Mạc trị vì 150 năm, chia làm 2 thời kỳ. Thời kỳ Thăng Long : 65 năm (1527 – 1592). Thời kỳ Cao Bằng: 85 năm: (1592 – 1677).
  • Thời kỳ Nhà Mạc trị vì có 2 kinh đô: Thăng Long và Dương Kinh.

Nguồn: Ngô Minh Khiêm

Trưởng ban quản lý Khu tưởng niệm Vương triều Mạc.