Mạc tộc Ninh Bình tổ chức họp mặt lần thứ XI

Ngày 23/4/2017 vừa qua, Hội đồng Mạc tộc Tỉnh Ninh Bình đã tổ chức cuộc họp mặt năm thứ XI tại thành phố Ninh Bình . Tới dự có gần 100 đại biểu đại diện cho hơn 20 chi họ Mạc và gốc Mạc trong tỉnh . Người cao tuổi nhất là cụ Hoàng Văn Tụng 93 tuôi , Trưởng họ cao tuổi nhất là cụ Phạm Ngọc Ngỡi trưởng họ Phạm xã Văn Phú huyện Nho Quan 83 tuổi dự họp .

Các đại biểu đã hoàn toàn nhât trí với tổng kết  năm 2016 của thường trực Hội đồng Mạc tộc tỉnh . Trong năm qua Hội đồng Mạc tộc tỉnh đã tổ chức huy động các chi họ đi dự giỗ Mạc Đĩnh Chi ở Hải Dương, dự giỗ Thái tổ Mạc Đăng Dung ở Hải Phòng . Báo cáo đã nhắc lại và phát động  các chi họ trong tỉnh phát tâm công đức cho hai công trình điện Sùng Đức ở Hải Dương và dự án mở rộng nhà họ Mạc ở Cổ Trai Hải Phòng .

Tai hội nghị họ Phạm  xã Trường Yên đã đăng ký tiến cúng 7 triệu đồng, họ Phạm xã Ninh Nhất tiến cúng 5 triệu đồng , các trưởng họ đều phát biểu sẽ tích cực động viên các thành viên trong họ phát tâm công đức vào hai công trình trên .

Hội đồng Mạc tộc tỉnh đã tiến hành các cuộc giao lưu với các tỉnh bạn như Ban liên lạc Hà Nội , dự đại hội Mạc tộc Thái Bình lần thứ hai, xem và tặng quà đoàn chèo Thái Bình diễn vở Thái Hoàng Thái  hậu Mạc triều tại Ninh Bình .

Trong tỉnh thường trực đã đi thăm và dự giỗ tổ các chi họ như họ Phạm Khánh Thiện huyện Yên khánh , họ Phạm Trại Lộc thành phố Ninh Bình , họ Phạm Ngọc, Phạm Quan xã Ninh mỹ huyện Hoa Lư .

Thường trực cũng đã đên chia buồn và phúng viếng cạc cụ cao niên, trưởng các chi họ từ trân .

Trong phương hướng hoat động  năm 2017 tỉnh tiếp tục tuyên truyền kết nối các chi họ có nguồn gốc từ họ Mạc trong tỉnh, các chi họ viết sơ bộ lịch sử của họ để in thành kỷ yếu các họ gốc Mạc tại Ninh Bình . Tăng cường vân động con cháu trong họ hoàn thành việc xây dựng lăng mộ tổ , từ đường , gia phả và tiến cúng các công trình ở Hải Phòng, Hải Dương.

Hội nghị đã xem phim Hoàng Thái Hậu Mạc triều và thụ lộc vui vẻ, cuộc họp mặt thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại buổi họp mặt:

 

Toàn cảnh phiên họp

 

Ông Phạm Xuân Liêu, Chủ tịch HĐMT tỉnh Ninh Bình khai mạc phiên họp

Đại diện các bậc cao lão phát biểu

 

 

Các thành viên dự họp chụp ảnh lưu niệm.

 

Tin: Phạm Xuân Liêu – Mạc tộc Ninh Bình

Đăng tải: BBT Mactoc.com – HSH