Huyện Kiến Thụy: Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội Kỷ niệm 474 năm ngày mất Thái tổ Mạc Đăng Dung

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức lễ hội kỷ niệm 474 năm ngày mất Thái tổ Mạc Đăng Dung tại Khu tưởng niệm các Vua nhà Mạc xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy.

Theo sử sách, Mạc Đăng Dung – người sáng lập ra vương triều Mạc, sinh năm 1483, tại làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương (nay là huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng). Nhà Mạc Đăng Dung vốn nghèo nhưng bản thân ông có sức khỏe, võ nghệ đảm lược. Đời vua Lê Uy Mục, ông thi võ trúng tuyển Trạng Nguyên võ, được bổ nhiệm vào quân Túc vệ, chuyên bảo vệ Hoàng cung. Hơn 20 năm phục vụ dưới 4 triều vua Lê, với thanh đại long đao, Mạc Đăng Dung đã xông pha trận mạc và bách chiến bách thắng trong các cuộc dẹp loạn: Cù Khắc Xương, Trần Công Vụ, Lê Quảng Độ, rồi Trần Thăng (ở Thái Nguyên, Lạng Sơn), Nguyễn Hoằng Dụ (Thanh Hóa).

Do lập nhiều công trạng, ông được thăng đến chức đô đốc, tước Vũ Xuyên Hầu, được dự bàn triều chính từ năm 1511, rồi giữ chức Tiết chế 13 đạo quân thủy, lục, nắm quyền chỉ huy binh mã cả nước và lập nên triều Mạc sau này.

Lịch sử đã phải công nhận ông là một người có tài thao lược, trí dũng hơn người (chỉ trong khoảng 10 năm đã dẹp yên hầu hết các cuộc nổi loạn của nhiều phe phái, thế lực cát cứ khắp nước). Không những vậy, ông còn là người văn võ song toàn, có sức thu phục nhân tâm lớn, chiêu nạp dưới trướng nhiều tướng lĩnh có tài và trung thành như Nguyễn Kính, Vũ Hộ, Phạm Tử Nghi…

Hàng năm huyện tổ chức lễ hội Kỷ niệm ngày mất Thái tổ Mạc Đăng Dung, đây là hoạt động văn hóa nhằm ôn lại thân thế, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Thái tổ Mạc Đăng Dung và Vương Triều Mạc trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đồng thời, tổ chức lễ hội thành công sẽ góp phần quảng bá Di tích Khu tưởng niệm các Vua Nhà Mạc, thúc đẩy ngành du lịch của huyện phát triển. Đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Lễ hội được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 4/10/2015