Hội đồng Mạc tộc Hải Dương tổ chức Hội nghị thường kỳ quý 4/2017 và bàn một số nội dung quan trọng trong thời gian tới

Sáng ngày 01 tháng 10 năm2017( tức ngày 12/8 AL) tại Đền Trào Lai Khê- Kim Thành- Hải Dương HĐMT Hải dương tổ chức Hội nghị thường kỳ quý 4 năm 2017 và bàn một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho Lễ cúng giỗ Thủy tổ 15 tháng 11 sắp tới .
Tới dự chỉ đạo Hội nghị gồm có
Đại biểu HĐMT tỉnh : Ông Trần Mạc Đăng Úy- PCT HĐMT Việt Nam, Chủ tịch HĐMT Hải Dương
Ông Nguyễn Mạc Quang Tuyến- Phó chủ tịch thường trực HĐMT Hải Dương, Chủ tịch HĐMT huyện Kinh Môn.
Ông Nguyễn Đức Diến- Phó chủ tịch HĐMT Hải Dương, Chủ tịch HĐMT huyện Kim Thành
Các Ông (bà) là trưởng các ban, Chủ tịch Các Câu lạc bộ, các Ông, bà Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐMT huyện…
Vào hội nghị Ông Nguyễn Mạc Quang Tuyến thay mặt Lãnh đạo HĐMT tỉnh thông qua các Quyết định và một số kế hoạch công việc quan trọng thực hiện trong trong thời gian tới
Nội dung cụ thể như sau :
I: Bổ nhiệm Trưởng ban Thông tin truyền thông HĐMT tỉnh
Theo ý kiến đề nghị của ông Hoàng Minh Côi do hiện nay còn bận công tác, nên xin thôi nhiệm vụ là UVTT/Trưởng ban Thông tin-Truyền thông của HĐMT tỉnh và theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức- Cán bộ thuộc HĐMT tỉnh
Chủ tịch HĐMT tỉnh Quyết định nhất trí cho ông Hoàng Minh Côi- UVTT/HĐMT tỉnh NKII ( 2014-2019) thôi giữ chức UVTT kiêm Trưởng ban Thông tin – Truyền thông của HĐMT tỉnh NKII. Và ra Quyết định cử ông Mạc Công Quân – Phó Chủ tịch HĐMT tỉnh, trực tiếp là Trưởng ban Thông tin –Truyền thông HĐMT tỉnh NKII ( 2014-2019) Ông Quân có trách nhiệm, tiếp quản nhiệm vụ và chỉ đạo hoạt động của Ban Thông tin – Truyền thông thuộc HĐMT tỉnh NKII, theo đúng Điều lệ của HĐMT Việt Nam và Quy chế hoạt động của HĐMT tỉnh đã ban hành

II: Quyết định thành lập HĐMT Thị xã Chí Linh
– Căn cứ vào kết quả hội nghị hiệp thương giữa đại diện các chi họ Mạc, gốc Mạc thị xã chí Linh ngày 10/9/2017 tại khu dân cư Nhân Hậu, phường Chí Minh, TX. Chí Linh
HĐMT tỉnh ra Quyết định Thành lập HĐMT thị xã Chí Linh NKI ( 2017-2019) và bổ nhiệm các ông vào Hội đồng Mạc tộc thị xã Chí Linh gồm: 1 Chủ tịch, 6 Phó Chủ tịch cụ thể như sau:
1/ Ông Mạc Văn Đức – Chủ tịch HĐMT thị xã Chí Linh. Phụ trách chung các mặt công tác và trực tiếp công tác đối ngoại, Thông tin – Truyền thông. Đồng thời là Chủ tài khoản quỹ HĐMT thị xã Chí Linh ( Chi họ Mạc thôn Trại Lẻ, xã. An Lạc, TX. Chí Linh.ĐT-01228793589 )
2/ Ông Mạc Văn Thơi – Phó Chủ tịch Thường trực HĐMT thị xã Chí Linh, kiêm Chánh Văn phòng và Trưởng ban Tài Chính – Kế toán ( Chi họ Mạc thôn Nhân Hậu, Phường Chí Minh TX. Chí Linh.ĐT-0936394393 ).
3/ Ông Mạc Văn Thực – Phó Chủ tịch HĐMT thị xã Chí Linh. Là Trưởng ban Kiểm tra – Giám sát, thuộc HĐMT thị xã Chí Linh ( Chi họ Mạc ở Phường Sao Đỏ, TX. Chí linh, Hải Dương. ĐT-0944259228 )
4/ Ông Mạc Đình Luật – Phó Chủ tịch HĐMT thị xã Chí Linh là Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Mạc tộc thị xã Chí Linh. Là Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, khuyến học-khuyến tài. (Chi họ Mạc thôn Trụ Thượng, xã Đồng Lạc, TX. Chí Linh.ĐT-01666948966 ).
5/ Ông Mạc Văn Hữu – Phó Chủ tịch HĐMT thị xã Chí Linh. Là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Mạc tộc tỉnh Hải Dương, kiêm Chủ tịch Hội Doanh nhân Mạc tộc TX.Chí Linh ( Đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Tuổi trẻ tỉnh Hải Dương, kiêm Chủ tịch Hội Tuổi trẻ Mạc tộc TX.Chí Linh ). Trưởng ban Kinh tế HĐMT thị xã Chí Linh (Chi họ Mạc Khu dân cư Nhân Hậu, Phường Chí Minh, TX. Chí Linh. ĐT-01665356123).
6/ Ông Nguyễn Công Cương – Phó Chủ tịch HĐMT thị xã Chí Linh. Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ và Thi đua khen thưởng của HĐMT thị xã Chí Linh. (Chi họ Mạc thôn Thủ Chính, Xã Đồng Lạc, TX. Chí Linh.ĐT-0913562292 ).
7/ Ông Mạc Văn Huynh – Phó Chủ tịch HĐMT thị xã Chí Linh. Trưởng ban kết nối dòng họ, nghiên cứu lịch sử và phụ trách đoàn thể quần chúng thuộc HĐMT thị xã Chí Linh ( Chi họ Mạc thôn Đồng Tâm, xã Cổ Thành,TX. Chí Linh. ĐT-0985984055), các Ủy viên HĐMT Thị xã Chí Linh gồm 12 người
Các thành viên được phân công có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của HĐMT Việt Nam, HĐMT tỉnh, và xây dựng Quy chế hoạt động thuộc quyền quản lý của HĐMT Thị xã Chí Linh.
Theo như ý kiến chỉ đạo lãnh đạo HĐMT tỉnh, Hội nghị đã bầu Ông Mạc Văn Đức – Chủ tịch HĐMT thị xã Chí Linh là Phó chủ tịch HĐMT tỉnh nhiệm kỳ 2014- 2019. Với biểu quyết nhất trí cao.
III: Để chuẩn bị cho công tác cúng giỗ Thủy tổ ngày 15 tháng 11 tới được chu đáo, HĐMT tỉnh đã lên kế hoạch dự thảo và đi đến Quyết định thành lập Ban vận động và các tiểu ban phục vụ buổi lễ cúng giỗ Thủy tổ như sau.
A: Quyết định thành lập Ban Vận động xây dựng quỹ để Phục Dựng Điện Sùng Đức của HĐMT tỉnh Hải Dương
– Ông Trần Mạc Đăng Úy- Phó Chủ tịch HĐMT Việt Nam, Chủ tịch HĐMT tỉnh là Trưởng ban vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Trưởng ban quản lý dự án Phục dựng Điện Sùng Đức. Đồng thời là Chủ tài khoản quỹ vận động công đức Phục dựng Điện Sùng Đức.
– Ông Nguyễn Mạc Quang Tuyến- Phó Chủ tịch Thường trực HĐMT tỉnh, Chủ tịch HĐMT huyện Kinh Môn là Phó ban Thường trực Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban quản lý dự án Phục dựng Điện Sùng Đức. Đồng thời là Trưởng ban vận động xây dựng quỹ Phục dựng Điện Sùng Đức của HĐMT huyện Kinh Môn.
– Ông Đặng Mạc Đức Thạc – Phó Chủ tịch HĐMT tỉnh, Chủ tịch HĐMT huyện Nam Sách là Phó ban Ban vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban Thường trực Ban quản lý dự án. Trong đó là người được ủy quyền của chủ tài khoản quỹ công đức Phục dựng Điện Sùng Đức của HĐMT tỉnh. Đồng thời làTrưởng ban vận động xây dựng quỹ Phục dựng Điện Sùng Đức của HĐMT huyện Nam Sách.
– Ông Mạc Quang Khải – Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn Phòng HĐMT tỉnh, Chủ tịch HĐMT TP Hải Dương. Trong đó là Phó ban vận động của HĐMT tỉnh, Phó ban Ban Quản lý dự án, kiêm Kế toán trưởng quỹ vận động công đức Phục dựng Điện Sùng Đức. Đồng thời là Trưởng ban vận động xây dựng quỹ Phục dựng Điện Sùng Đức của HĐMT TP. Hải Dương.
– Ông Mạc Văn Dũng – Phó Chủ tịch HĐMT tỉnh, kiêm Chủ tịch HĐMT huyện Thanh Hà, là Phó ban vận động của HĐMT tỉnh, Ủy viên ban Quản lý dự án Phục dựng Điện Sùng Đức. Đồng thời là Trưởng ban vận động xây dựng quỹ Phục dựng Điện Sùng Đức của HĐMT huyện Thanh Hà
– Ông Nguyễn Mạc Đức Diến – Phó Chủ tịch HĐMT tỉnh kiêm Chủ tịch Hội Doanh nhân Mạc tộc tỉnh. Là Chủ tịch HĐMT huyện Kim Thànhvà Phó ban vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Ủy viên Ban Quản lý dự án Phục dựng Điện Sùng Đức. Đồng thời là Trưởng ban vận động xây dựng quỹ Phục dựng Điện Sùng Đức của HĐMT huyện Kim Thành
– Ông Mạc Văn Đức – Chủ tịch HĐMT thị xã Chí Linh, là Phó ban vận động của HĐMT tỉnh, Ủy viên ban Quản lý dự án Phục dựng Điện Sùng Đức. Đồng thời là Trưởng ban vận động xây dựng quỹ Phục dựng Điện Sùng Đức của HĐMT TX. Chí Linh.
– Ông Mạc Công Quân – Phó Chủ tịch HĐMT tỉnh, Trưởng ban Thông tin –Truyền thông HĐMT tỉnh là Phó ban vận động của HĐMT tỉnh, ủy viên Thường trực Ban Quản lý dự án Phục dựng Điện Sùng Đức. Đồng thời là Phó Chủ tịchTT/HĐMT H. Nam Sách, Phó BanTT/ Ban Vận động xây dựng quỹ Phục dựng Điện Sùng Đức của HĐMT Nam Sách.
– Ông Mạc Công Đính – Trưởng ban Tổ chức cán Bộ HĐMT tỉnh – Phó Chủ tịch HĐMT huyện Kinh Môn là UVTT Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó Ban Vận động của HĐMT huyện Kinh Môn.
– Ông Đặng Mạc Quốc Cờ – Trưởng ban Nghiên cứu lịch sử HĐMT tỉnh, là UVTT/ Ban Vận động của HĐMT tỉnh.
– Ông Mạc Danh Hoành – Trưởng ban Khuyến học HĐMT tỉnh là UVTT/Ban Vận động của HĐMT tỉnh.
– Ông Mạc Thọ Ký – Chủ tịch Câu lạc bộ Tuổi trẻ HĐMT tỉnh, là UVTT/ Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Trưởng ban vận động của CLB tuổi trẻ thuộc HĐMT tỉnh.
– Bà Nguyễn Mạc Ngọc Bích – Chủ tịch Câu lạc bộ Nữ HĐMT tỉnh, là UVTT/Ban Vận động của HĐMT tỉnh. Kiêm Trưởng ban vận động của CLB nữ thuộc HĐMT tỉnh
– Ông Hoàng Mạc Lâm Tới – Phó Chủ tịch TT/HĐMT huyện Kinh Môn là UVTT/ Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó Ban TT/ Ban Vận động của HĐMT Kinh Môn
– Ông Mạc Trung Thành – Phó Chủ tịch HĐMT huyện Kinh Môn là UVTT/Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó Ban Vận động của HĐMT Kinh Môn
– Ông Mạc Song Chính- Phó Chủ tịch HĐMT huyện Nam Sách, là UVTT/Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban vận động HĐMT huyện Nam Sách
– Ông Nguyễn Mạc Trọng Cường – Phó Chủ tịch HĐMT Nam Sách, là UVTT/Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban vận động HĐMT huyện Nam Sách
– Ông Mạc Văn Nguyệt- Phó Chủ tịch HĐMT huyện Nam Sách, là UVTT Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban vận động HĐMT huyện Nam Sách.
– Ông Mạc Văn Quyền – Phó Chủ tịch HĐMT huyện Nam Sách là UVTT Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban vận động HĐMT huyện Nam Sách.
– Ông Nguyễn Mạc Thế Sản -Phó Chủ tịch TT/ HĐMTTP Hải Dương là UVTT Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban vận động HĐMT TP. Hải Dương
– Ông Mạc Đức Trường – Phó Chủ tịch HĐMTTP. Hải Dương, là Ủy viên Thường trực Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban vận động HĐMT TP. Hải Dương
– Ông Mạc Văn Như – Phó Chủ tịch HĐMT TP Hải Dương là UVTT Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban vận động HĐMT TP. Hải Dương
– Ông Mạc Văn Tuyến – Phó Chủ tịch HĐMT TP Hải Dương- là UVTT Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban vận động HĐMT TP. Hải Dương và Phó Ban TT/ Ban Vận động của Hội Doanh nhân Mạc tộc tỉnh
– Ông Mạc Minh Đức– Phó Chủ tịch TT/ HĐMT huyện Thanh Hà là UVTT Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban TT/ Ban vận động HĐMT huyện Thanh Hà.
– Ông Mạc Đình Giông– Phó Chủ tịch HĐMT huyện Thanh Hà là UVTT Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban vận động HĐMT huyện Thanh Hà
– Ông Mạc Minh Thơm– Phó Chủ tịch HĐMT huyện Thanh Hà là UVTT Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban vận động HĐMT huyện Thanh Hà.
– Ông Mạc Võ Thuật- Phó Chủ tịch HĐMT huyện Thanh Hà là UVTT Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban vận động HĐMT huyện Thanh Hà.

– Ông Nguyễn Mạc Đức Phúc – Phó Chủ tịchTT/ HĐMT H. Kim Thành là Ủy viên Thường trực Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban vận động HĐMT Kim Thành
– Ông Mạc Văn Xua – Phó Chủ tịch HĐMT huyện Kim Thành là Ủy viên Thường trực Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban vận động HĐMT huyện Kim Thành.
– Ông Nguyễn Mạc Đức Bơ – Phó Chủ tịch HĐMT huyện Kim Thành là Ủy viên Thường trực Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban vận động HĐMT Kim Thành.
– Ông Mạc Văn Thơi – Phó Chủ tịch TT/ HĐMT thị xã Chí Linh, là UVTT Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban TT/ Ban vận động HĐMT TX.Chí Linh
– Ông Mạc Văn Thực – Phó Chủ tịch HĐMT thị xã Chí Linh, là UVTT Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban vận động HĐMT TX.Chí Linh
– Ông Mạc Văn Huynh – Phó Chủ tịch HĐMT thị xã Chí Linh, là UVTT Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban vận động HĐMT TX.Chí Linh
– Ông Nguyễn Mạc Công Cương – Phó Chủ tịch HĐMT TX. Chí Linh, là UVTT Ban vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban vận động HĐMT TX. Chí Linh
– Ông Mạc Đình Luật – Phó Chủ tịch HĐMT thị xã Chí Linh, là UVTT Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban vận động HĐMT TX.Chí Linh
– Ông Mạc Văn Hữu – Phó Chủ tịch HĐMT thị xã Chí Linh, là UVTT Ban Vận động của HĐMT tỉnh, kiêm Phó ban vận động HĐMT TX.Chí Linh
– Mời Ông Mạc Văn Khắc- ĐUV xã Nam Tân -Trưởng Tiểu ban quản lý Đền LQTN Mạc Đĩnh Chi-là UVTT Ban Vận động của HĐMT tỉnh.
– Ông Mạc Văn Kết – UVHĐMT tỉnh, Trưởng tộc Chi họ Mạc thôn Long Đông là UVTT Ban vận động HĐMT tỉnh
– Ông Mạc Đức Thịnh – UVHĐMT tỉnh, Trưởng tộc Chi họ Mạc thôn Long Đông là UVTT Ban vận động của HĐMT tỉnh
– Ông Mạc Đức Thọ – Phó ban thông tin truyền thông HĐMT tỉnh là ủy viên Ban vận động của HĐMT tỉnh
– Ông Nguyễn Mạc Huy Bằng –UVHĐMT tỉnh, UV Ban Vận động của HĐMT tỉnh.
– Ông Nguyễn Mạc Xuân Hiếu -UVHĐMT tỉnh/UVTTHĐMT huyện Nam Sách là Ủy viên Ban vận động của HĐMT tỉnh.
– Ông Nguyễn Mạc Xuân Mạnh -Thủ quỹ văn Phòng HĐMT tỉnh là UV Ban vận động của HĐMT tỉnh.
– Ông Mạc Văn Bảy – UVHĐMT tỉnh, là Ủy viên Ban Vận động của HĐMT tỉnh.
– Bà Phạm Thị Lý – Chủ nhiệm CLB nữ HĐMT huyện Nam Sách, là Ủy viên Ban Vận động của HĐMT tỉnh.
– Ông Mạc Phúc Luân –Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân thuộc HĐMT tỉnh. Chi hội trưởng doanh nhân Mạc tộc Thanh Hà, Hải Dương là Uỷ viên Ban VĐ của HĐMT tỉnh.
– Ông Mạc Văn Thanh –Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân thuộc HĐMT tỉnh. Chi hội trưởng Doanh nhân Mạc tộc huyện Kim Thành là Uỷ viên Ban vận động của HĐMT tỉnh.
– Ông Mạc Văn Thủy –Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân thuộc HĐMT tỉnh. Chi hội trưởng Doanh Nhân Mạc tộc Hải Dương tại Quảng Ninh, là Uỷ viên Ban vận động của HĐMT tỉnh.
– Ông Nguyễn Mạc Văn Mẫn –Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân thuộc HĐMT tỉnh. Chi hội trưởng Doanh nhân Mạc tộc Kinh Môn, là Uỷ viên Ban vận động của HĐMT tỉnh.
– Ông Mạc Quốc Anh-Phó Chủ tịch HDNMT tỉnh Hải Dương. Chi hội trưởng Doanh nhân Mạc tộc Nam Sách là UV Ban vận động của HĐMT tỉnh.
– Ông Mạc Văn Cường – Phó Chủ tịch Hội Tuổi trẻ Mạc tộc tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Hội tuổi trẻ huyện Thanh Hà, là UV Ban vận động của HĐMT tỉnh
– Ông Mạc Văn Dương- Phó Chủ tịch Hội Tuổi trẻ Mạc tộc tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Hội tuổi trẻ Mạc tộc Kinh Môn, là UV Ban vận động của HĐMT tỉnh.
– Ông Mạc Văn Trung – Phó Chủ tịch Hội tuổi trẻ Mạc tộc tỉnh Hải Dương, là UV Ban vận động của HĐMT tỉnh
B: Quyết định thành lập các Ban trực thuộc HĐMT tỉnh Hải Dương để chuẩn bị cho Lễ giỗ Thủy tổ ngày 15 tháng 11 sắp tới tại Điện Sùng Đức.
1/- Ban Tổ chức- Trang trí khánh tiết- Thông tin truyền thông và văn hóa văn nghệ.
– Ông Nguyễn Mạc Quang Tuyến- Phó Chủ tịch Thường trực HĐMT tỉnh kiêm Chủ tịch HĐMT huyện Kinh Môn là Trưởng tiểu ban Tổ chức- Khánh tiết.
– Ông Mạc Công Quân – Phó Chủ tịch HĐMT tỉnh,phụ trách Thông tin –Truyền thông HĐMT tỉnh là Phó Ban Thường trực.
– Mời Ông Mạc Văn Khắc – ĐUV xã Nam Tân -Trưởng Tiểu ban quản lý Đền LQTN Mạc Đĩnh Chi-là Phó Ban.
– Ông Hoàng Mạc Lâm Tới – Phó Chủ tịch HĐMT huyện Kinh Môn, là UVTT Ban Tổ chức & Khánh tiết.
– Ông Mạc Công Đính – Trưởng ban Tổ chức cán Bộ HĐMT tỉnh – Ủy viên TT.
– Ông Mạc Thọ Ký – Chủ tịch Câu lạc bộ Tuổi trẻ HĐMT tỉnh – Ủy viên
– Ông Mạc Đức Thọ – Phó ban Thông tin – Truyền Thông HĐMT tỉnh – UV
– Mời ông Nguyễn Đức Trang- Đội trưởng Văn nghệ T.Long Động, xã Nam Tân – UV.
2/- Ban Hậu cần phục vụ cho Lễ giỗ Thủy tổ 15/11 tại Điện Sùng Đức.
– Ông Đặng Mạc Đức Thạc – Phó Chủ tịch HĐMT tỉnh kiêm Chủ tịch HĐMT huyện Nam là Trưởng ban Ban Hậu cần- đời sống
– Ông Mạc Song Chính- Phó Ban Quản lý Đền LQTN Mạc Đĩnh Chi- Phó Chủ tịch HĐMT huyện Nam Sách là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hậu cần- đời sống.
– Ông Nguyễn Trọng Cường – Phó Chủ tịch HĐMT Nam Sách, là Phó ban Hậu cần- đời sống
– Ông Mạc Đức Thịnh – UVHĐMT tỉnh, là Ủy viên Thường trực Ban Hậu cần
– Ông Mạc Văn Bảy – UVHĐMT tỉnh, là Ủy viên Ban Hậu cần
– Bà Phạm Thị Lý – Chủ nhiệm CLB nữ HĐMT huyện Nam Sách, là Ủy viên Ban Hậu cần
3/- Ban Tài Chính phục vụ cho Lễ cúng giỗ Thủy tổ 15/11 tại Điện Sùng Đức
– Ông Mạc Quang Khải – Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn Phòng HĐMT tỉnh, Chủ tịch HĐMT TP Hải Dương, là Trưởng ban Tài Chính.
– Ông Mạc Đức Trường – Phó Chủ tịch HĐMTTP. Hải Dương, là Phó ban Thường trực Ban Tài Chính
– Ông Mạc Văn Nguyệt- Phó Chủ tịch HĐMT huyện Nam Sách, là Phó Ban Tài Chính
– Ông Mạc Văn Như – Phó Chủ tịch HĐMT TP Hải Dương là Ủy viên Ban Tài Chính
– Ông Nguyễn Xuân Hiếu -UVHĐMT tỉnh/UVTTHĐMT huyện Nam Sách là Ủy viên Ban Tài Chính.
– Ông Nguyễn Xuân Mạnh -Thủ quỹ văn Phòng HĐMT tỉnh là UV/ Ban Tài Chính
4/- Ban Vận động kinh tế phục vụ cho Lễ Giỗ Tổ ngày 15/11 tại Điện Sùng Đức
– Ông Nguyễn Mạc Đức Diến – Phó Chủ tịch HĐMT tỉnh kiêm Chủ tịch Hội Doanh nhân Mạc tộc tỉnh- Chủ tịch HĐMT huyện Kim Thành là Trưởng ban vận động Kinh tế.
– Ông Mạc Văn Tuyến – Phó Chủ tịch HĐMT TP Hải Dương- Kiêm Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Mạc tộc tỉnh là Phó ban Thường trực/ Ban Vận động Kinh tế.
– Ông Mạc Quốc Anh –Phó Chủ tịch HDNMT tỉnh Hải Dương kiêm Chi hội trưởng chi hội Doanh nhân Mạc tộc huyện Nam Sách, là Phó ban Ban Vận động Kinh tế.
– Ông Mạc Phúc Luân –Phó Chủ tịch Hội DNMT tỉnh Hải Dương, Chi hội trưởng chi hội Doanh nhân Mạc tộc huyện Thanh Hà và TP.Hải Dương, là Phó ban Ban Vận động Kinh tế.
– Ông Mạc Văn Hữu –Phó Chủ tịch HDNMT tỉnh Hải Dương, Chi hội trưởng chi hội Doanh nhân Mạc tộc TX Chí Linh ( kiêm Chi hội trưởng Chi hội DNMT Hải Dương tại Hà Nội ), là Phó ban Ban Vận động Kinh tế.
– Ông Mạc Văn Thanh –Phó Chủ tịch HDNMT tỉnh Hải Dương, Chi hội trưởng chi hội Doanh nhân Mạc tộc huyện Kim Thành, là Phó ban Ban Vận động Kinh tế.
– Ông Mạc Văn Thủy –Phó Chủ tịch HDNMT tỉnh Hải Dương, Chi hội trưởng chi hội Doanh nhân Mạc tộc Hải Dương tại Quảng Ninh, là Phó ban Ban Vận động Kinh tế.
– Ông Nguyễn Văn Mẫn –Phó Chủ tịch HDNMT tỉnh Hải Dương, Chi hội trưởng chi hội Doanh nhân Mạc tộc huyện Kinh Môn ( kiêm Chi hội trưởng Chi hội Doanh nhân Mạc tộc tỉnh Hải Dương tại Hải Phòng ), là Phó ban Ban Vận động Kinh tế.
– Ông Mạc Thọ Ký – UVTT/HĐMT tỉnh kiêm Chủ tịch Câu lạc bộ tuổi trẻ HĐMT tỉnh Hải Dương, là Ủy viên Ban Vận động Kinh tế
– Bà Nguyễn Mạc Thị Ngọc Bích – UVTT/HĐMT tỉnh kiêm Chủ tịch Câu lạc bộ nữ HĐMT tỉnh Hải Dương, là ủy viên Ban Vận động Kinh tế.
5/- Ban Lễ Tân- đón tiếp khách phục vụ Lễ giỗ Thủy tổ ngày 15/11 tại Điện Sùng Đức
– Ông Mạc Văn Dũng – Phó Chủ tịch HĐMT tỉnh, kiêm Chủ tịch HĐMT huyện Thanh Hà là Trưởng ban Lễ Tân đón tiếp khách.
– Ông Mạc Văn Quyền – Phó Chủ tịch HĐMT huyện Nam Sách là Phó Ban Thường trực Ban Lễ Tân đón tiếp khách
– Ông Mạc Văn Kết – UVHĐMT tỉnh, Trưởng tộc Chi họ Mạc thôn Long Đông là Phó Ban Lễ Tân đón tiếp khách
– Ông Mạc Minh Đức– Phó Chủ tịch Thường trực HĐMT huyện Thanh Hà là Phó ban Ban Lễ Tân đón tiếp khách.
– Ông Mạc Văn Xua – Phó Chủ tịch HĐMT huyện Kim Thành là Phó ban Lễ tân – đón tiếp khách.
– Ông Mạc Trung Thành- Phó Chủ tịch HĐMT huyện Kinh Môn, là Phó ban Lễ tân đón tiếp khách.
Sau khi công bố các Quyết định của HĐMT tỉnh, Ông Nguyễn Mạc Quang Tuyến đồng thời cũng triển khai và phổ biến các phương án kế hoạch chuẩn bị cho ngày Lễ giỗ Thủy tổ.
Các nội dung triển khai trong Hội nghị đã được các Đại biểu đồng tình nhất trí cao,phát biểu sôi nổi, cùng nhau quyết tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ mà HĐMT tỉnh giao phó
Trong không khí đoàn kết thể hiện sự quyết tâm của các thành viên trong dòng họ, Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Tin, ảnh: Mạc Công Quân, Mạc Đức Thọ- Ban Thông tin truyền thông HĐMT tỉnh Hải Dương


Ban thờ Thái tổ Mạc Đăng Dung trong Đền Trào

Các Đại biểu về dự Hội nghị thắp hương thành kính Tiên tổ

Các Đại biểu tham dự Hội nghị