Giấy mời dự lễ giỗ kỉ niệm 476 năm ngày Thái tổ băng hà (22/8 Tân Sửu 1541 – 22/8 Đinh Dậu 2017)

Hội đồng Mạc tộc TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời con cháu họ Mạc, gốc Mạc tới dự lễ giỗ kỉ niệm 476 năm ngày Thái tổ băng hà (22/8 Tân Sửu 1541 – 22/8 Đinh Dậu 2017). Thông tin chi tiết trong giấy mời kèm theo.