Giấy mời dự đại lễ khánh thành Từ đường và cúng giỗ Mạc Thái Tổ

Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng trân trọng kính mời Hội đồng Mạc tộc, Ban liên lạc họ Mạc cùng bà con họ Mạc, gốc Mạc các tỉnh tỉnh và thành phố trên cả nước về dự đại lễ khánh thành Từ đường và cúng giỗ Mạc Thái Tổ.

Chương trình đại lễ xem chi tiết dưới đây.