Giai thoại Cầu Ba (3 anh em họ Mạc)

Giai thoại Cầu Ba

(Bài thơ của chi họ Nguyễn Gốc Mạc – Hiệp An về dâng hương giỗ tổ họ Mạc thôn Huề Trì. Nói về ba anh em họ Mạc hơn 400 năm trước đã phải chia ly để đến bây giờ đã gây dựng lên 3 chi họ ở Hiệp An, Huề Trì, Thủy Nguyên. Cầu Ba xưa kia là đầm lầy, là bùn là sông nước, cầu ba có lẽ là 3 đường ba ngả 3 nơi, do hoàn cảnh lịch sử, biến cố của đất nước mà ba anh em họ Mạc chia tay nhau từ đó )

Tôi về giỗ tổ Huề Trì

Thấy quen gần gũi như đi về nhà

Cũng từ thủy tổ mà ra

Thế thời phải thế phải xa biệt sầu

Sông trôi trôi mãi về đâu

Núi kia chứng giám buổi đầu biệt ly

Xót xa người ở người đi

Chia tay ước hẹn nghĩ gì về đâu

Cầu Ba đâu phải ba cầu

Đây là ba ngả ba đầu cách xa

Ra anh Trưởng ở tại nhà

Anh Hai giữ họ đi ra Huề Trì

Thủy nguyên lưu tiễn Út đi

Dòng sông nước mắt biệt ly ba đường

Cồn cào nỗi nhớ tha hương

Nên thành đống nổi nhớ thương đó mà

Bốn trăm hai mốt năm qua

Ơn hồng phúc tổ nhà nhà thêm đông

Cho dù cách núi cách sông

Cháu con hậu duệ cũng không cách lòng

Bao đờ bao kiếp dủi mong

Anh em ta lại về trong một nhà

Cùng nhau hát khúc Mạc ca

Ghi ơn tiên tổ hương hoa dâng nguồn

Trên cao tổ nghiệp mỉm cười

Cháu con đoàn kết vui tươi xum vầy