Đội bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc Nghệ An đã về nhì Giải bóng đá các dòng họ tỉnh Nghệ An.

Đội bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc Nghệ An đã về nhì Giải bóng đá các dòng họ tỉnh Nghệ An.

Giải bóng đá gồm có 4 dòng họ: Đinh, Mạc, Dương, Vũ – Võ. Giải bóng đá các dòng họ Nghệ An đã thành công tốt đẹp, đội tuyển họ Mạc nghệ An với sự toả sáng của Trần Nguyên Hưng, Trần Nguyên Mạnh (cháu ngoại họ Hoàng Trần xã Đặng Sơn – Đô Lương gộc họ Mạc) đã dành giải nhì chung cuộc.