Danh sách ủng hộ xây dựng Điện Sùng Đức, Hải Dương

Sau khi đăng bài viết kêu gọi ủng hộ xây dựng Điện Sùng Đức, Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của mọi người.

Danh sách ủng hộ xây dựng Điện Sùng Đức, Hải Dương cập nhật đến ngày 29/9/2017.

1. Mạc Quốc Anh (Hà Nội): 10.000.000
2. Mạc Thọ Ký (Hải Dương): 1.000.000
3. Mạc Thuỳ Trang (Hải Phòng): 300.000
4. Mạc Cẩm Hy Phương (Hải Phòng): 200.000
5. Mạc Anh Tống (Hà Nội): 500.000
6. Mạc Duy Chúc (Hà Nội): 500.000
7. Mạc Đức Hạnh (Quảng Ninh): 500.000
8. Dấu tên: 100.000
9. Dấu tên: 500.000
10. Mạc Văn Huy (Hải Dương): 300.000
11. Tô Duy Đại (Hà Nội): 1.000.000
12. Cù Huy La (Hải Phòng): 2.000.000
13. Mạc Văn Giang (Bắc Ninh): 1.000.000
14. Mạc Lâm (Hải Phòng): 200.000
15. Mạc Tuân (Hải Dương): 200.000
16. Mạc Long (Hải Dương): 500.000
17. Khoa Văn Trung (Hải Phòng): 500.000
18. Phạm Hồng Hà (Ninh Bình): 500.000
19. Phan Dũng (Nghệ An): 1.000.000
20. Mạc Văn Trung (Hải Dương): 2.000.000
21. Mạc Huyền (Hải Dương): 300.000
22. Mạc Sơn (Hà Nội): 500.000
23. Khoa Hoàng Việt Hương (Hà Nội): 300.000
24. Thạch Thọ Cường (Hà Nội): 500.000
25. Phạm Chiến Thắng (Thái Bình): 1.000.000
26. Mạc Kiên (Hải Dương): 200.000
27. Mạc Giới (Hải Dương): 300.000
28. Mạc Đỉnh Điểm (Nghệ An): 500.000
29. Mạc Tuyết Lan (Hải Phòng): 500.000
30. Mạc Văn Luật (Hải Phòng): 1.000.000
31. Hoàng Ngọc Anh (Hà Nội): 500.000
32. Mạc Thị Lệ Hằng (Hải Dương): 300.000
33. Mạc Đình Việt (Hà Nội): 500.000
34. Mạc Văn Trường (Hải Dương): 1.000.000
35. Nguyễn Tuấn Long (Hà Nội): 1.000.000
36. Mạc Huy Hạnh (Bình Phước): 1.000.000

Kính mong đại gia đình tiếp tục ủng hộ nhé. Ít nhiều không quan trọng mà quan trọng nhất là tấm lòng hướng về cuội nguồn. Mọi người nhớ cho tên của mình vào nội dung chuyển khoản nhé.

Kinh phí đóng góp xin được gửi về:

Chủ tài khoản: Mạc Thọ Ký, chủ tịch Tuổi trẻ Mạc tộc Hải Dương
Số tài khoản: 2303205088949
Loại tiền: VND
Chi nhánh: Agribank, Nam Sách, Hải Dương
Điện thoại liên lạc: 0983753257

Mọi thông tin về sự ủng hộ, công đức xây dựng sẽ được cập nhật liên tục và đăng trên website: tuoitremactoc.vn và mạng xã hội facebook.