Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Hải Dương

1. Chi họ Mạc: thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, nơi phát tích họ Mạc.

2. Chi họ Mạc: thôn Tống Xá, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách

3. Chi họ Mạc: Phái hệ Thế tử Mạc Phúc Thái (con Mạc Phúc Nguyên và bà Hoàng hậu Bùi Thị Hương), thôn Tạ Xá, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách.

4. Chi họ Trần: Phái hệ Mạc Phúc Bình, thuộc hậu duệ Mạc Phúc Nguyên, thôn Tạ Xá, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách.

5. Chi họ Mạc: thôn An Lương, xã An Lâm, huyện Nam Sách.

6. Chi họ Đặng: thôn Chi Điền, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách

7. Chi họ Mạc: thôn Chấn Xá, xã Nam Hưng, huyện Nam Sách

8. Chi họ Mạc: thôn Miếu Lãng, xã đồng Lạc, huyện Nam Sách

9. Chi họ Mạc: thôn Vũ La, xã Nam Đồng, huyện Nam Sách

10. Chi họ Mạc: thôn Vàng Xá, xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà

11. Chi họ Mạc: thôn Thanh Xá, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà.

12. Chi họ Mạc: thôn Phương La, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà.

13. Chi họ Mạc: xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà

14. Chi họ Mạc: đổi thành họ Phạm, họ Nguyễn lập phái ở xóm Gạo, xã Thanh Bình, huyện Thanh Hà.

15. Chi họ Mạc: thôn Huệ Trì, xã An Phú, huyện Kinh Môn

16. Chi họ Mạc: thôn An Lưu, xã Hiệp An, huyện Kinh Môn.

17. Chi họ Mạc: thôn Dưỡng Mông, huyện Kim Thành.

18. Chi họ Nguyễn: thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành. Trước đổi họ thành họ Bùi rồi đổi thành họ Nguyễn.

19. Chi họ Mạc: thôn Vĩnh Trụ, xã Đồng Lạc, huyện Chí Linh.

20. Chi họ Mạc: thôn Bò Đa, xã An Lạc, huyện Chí Linh

21. Chi họ Mạc: thôn Đáp Khê, xã Nhân Huệ, huyện Chí Linh

22. Chi họ Bùi Hữu: thôn Phù Tải, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện