Danh sách các chi họ Mạc và các chi họ gốc Mạc ở Bắc Ninh

1. Chi họ Lê Đăng: Phái hệ Mạc Đăng Triều, Mạc Đăng Trịnh, thôn Phương La Đông (làng Xà), xã Tam Giang, huyện Yên Phong.

2. Chi họ Hán: Phái hệ Mạc Thanh Tân, thôn …, xã …, huyện Gia Lương.

3. Chi họ Lê Đăng: Thôn Phù Khê, xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh.

4. Chi họ Đoàn: Phái hệ Mạc Kính Điển, dòng Mạc Kính Phu, thôn Thắng Lợi, xã Nhân Thắng, huyện Gia Lương.

5. Chi họ Mậu: Thôn Đại Bái, huyện Gia Lương.