Đại cương Lịch sử Nhà Mạc và Khái lược Văn hoá Các Dân tộc Việt Nam

Tuổi trẻ Mạc tộc Việt Nam xin trân trọng giới thiệu quyển sách Đại cương Lịch sử Nhà Mạc và Khái lược Văn hoá Các Dân tộc Việt Nam của GS. TSKH. Phan Đăng Nhật. Quyển sách đề cập tới Nhà Mạc ở ba thời kỳ: Thời kỳ Thăng Long – Dương Kinh (1527 – 1592), thời kỳ Cao Bằng (1592 – 1684), và thời kỳ Hậu Cao Bằng (1683 – 1769).

Quyển sách này là một tác phẩm tâm huyết của GS. TSKH Phan Đăng Nhật được xuất bản 2017. Kính mời đại gia đình tìm đọc.