Công đức trong dịp cũng giỗ Thái Hoàng Thái Hậu Mạc triều tại Cổ Trai, Hải Phòng (15/6 âm lịch, Đinh Dậu 2017)

CHI TIẾT VINH DANH CÔNG ĐỨC TRONG DỊP CÚNG GIỖ THÁI HOÀNG THÁI HẬU MẠC TRIỀU TẠI CỔ TRAI, HP (15/6 ĐINH DẬU 2017)