Chương trình “Trăng Rằm trên đất Đình Làng Mỏ” Trấn Yên, Bắc Son, Lạng Sơn

THÔNG BÁO

V/v đi tiền trạm chương trình “Trăng Rằm trên đất Đình Làng Mỏ”

BQT Tuổi trẻ Mạc Tộc Việt Nam thông báo về việc đi tiền trạm chương trình “Trăng rằm trên đất Đình Làng Mỏ”

Mục đích:

1. Hỗ trợ, chia sẻ, tổ chức chương trình giao lưu cho các em nhỏ họ Mạc, gốc Mạc & các em nhỏ tại Trấn Yên, Bắc Sơn, Lạng Sơn mạnh dạn hơn và có một tết Trung thu thật ý nghĩa.

2. Cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ phần nào cho những người con Họ Mạc gốc Mạc ở vùng sâu vùng xa.

3. Kết nối anh chị em tuổi trẻ họ Mạc, gốc Mạc trên cả nước tìm hiểu, cảm thông và giúp đỡ cho những hoàn cảnh của anh em trong Họ Mạc còn khó khăn để nâng cao lối sống tích cực và giúp đỡ công ăn việc làm.

4. Xây dựng một khối đoàn kết “Mạc Tộc – Đoàn Kết – Rạng Danh”.

Nội Dung: Dự Kiến Hội Tuổi trẻ Mạc Tộc Việt Nam sẽ tổ chức chương trình “Trăng rằm trên đất Đình Làng Mỏ” vào thời gian từ ngày 30/9/2017 đến ngày 1/10/2017 tại xã Trấn Yên, Huyện Bắc Sơn Tỉnh Lạng Sơn.

– Thông báo này có tác dụng uỷ thác việc đi tiền trạm cho 2 thành viên là Mạc Thuỳ Trang (Thư ký TT Mạc Tộc VN) và Mạc Thị Thanh Phương (Uỷ Viên Thường trực TT Mạc Tộc Hà Nội)

Nội dung tiền trạm:

1. Các TNV tham gia chương trình có thể ăn ngủ tại đâu khi làm chương trình.

2. Tìm hiểu xem có thể hỗ trợ bà con ở đó bằng những đồ mình có thể quyên góp được không? Những đối tượng và số lượng cụ thể ở đó cần hỗ trợ về mặt vật chất, đồ dùng.

3. Lấy danh sách những em học sinh nghèo vượt khó ( ưu tiên con em họ Mạc, Gốc Mạc).

4. Lấy danh sách các gia đình chính sách, khó khăn của xã để có thể thăm hòi và trao quà. (Lưu ý: tặng quà thiết yếu cho gia đình)

5.Liên lạc làm việc với ban thanh niên địa phương với mục đích kết hợp làm việc trong suốt quá trình thực hiện chương trình.

6. Tổ chức chương trình giao lưu giữa các TNV và các thanh niên địa phương và thanh niên họ Mạc gốc Mạc để tăng sự hiểu biết lẫn nhau, làm quen, kết nối, chia sẻ, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết dòng họ.

Những lưu ý trong chuyến đi tiền trạm:

1. Liên hệ với lãnh đạo và những người đứng đầu địa phương, đại diện họ Mạc Gốc Mạc tại địa phương để xin tổ chức chương trình.

2.Liên hệ chỗ ăn nghỉ, vệ sinh cá nhân cho các thành viên, việc ăn uống bất khả dĩ khi đi chương trình tại vùng sâu vùng xa.

3. Liên hệ phương tiện di chuyển làm chương trình trên.

4. Tìm hiểu sâu và chính xác về đời sống vật chất, tinh thần, văn hoá của bà con tránh dẫn đến sai sót xảy ra trong chương trình vì không có thông tin chính xác.

5. Nắm chắc đường đi làm chương trình.

*Lưu ý:

Chủ tịch Tuổi trẻ Mạc Tộc các tỉnh thành có trách nhiệm đưa thông báo này tới tất cả các thành viên trong hội.

T/M tuổi trẻ Mạc Tộc Việt Nam

Chủ tịch: Mạc Quốc Anh