Chương trình dâng hương tháng 8 năm Đinh dậu của BLL Họ Mạc Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH DÂNG HƯƠNG THÁNG 8 NĂM ĐINH DẬU

Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội trân trọng kính mới bà con họ Mạc đang sinh sống tại khu vực Hà Nội tham dự chương trình dâng hương Mạc Thái Tổ và các vị Hoàng đế, Quan, tướng, binh sĩ nhà Mạc cụ thể như sau:
Ngày 08/10/2017 tức 19/08 Đinh Dậu, dâng hương tưởng niệm các vị Quận Công và quân sĩ nhà Mạc tại Đền Quan Quận (Mạc Gia Từ) thôn Thanh Hà, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Thời gian: 9h00 sáng Chủ nhật 08/10/2017 tại Đền Quan Quận.

Bà con không có phương tiện để đi Đền Quan Quận có thể đăng ký với anh Bùi Trần Tuấn (0912219944) hoặc anh Hoàng Minh Tuấn (0983869857) để Ban liên lạc bố trí phương tiện.

Ngày 10/10/2017 tức 21/08 Đinh Dậu, dâng hương Mạc Thai Tổ cùng các vị Hoàng đế nhà Mạc tại Điện Kính Thiên (Hoàng thành Thăng Long – số 9 Hoàng Diệu, Hà Nội)

Thời gian: 9h00 sáng thứ ba 10/10/2017 tại Điện Kính Thiên

Ngày 11/10/2017 tức 22/08 Đinh Dậu, dâng hương Mạc Thái Tổ nhân kỷ niệm 476 năm ngày Ngài băng hà và dự Lễ khánh thành tôn tạo Từ đường họ Mạc tại Cổ Trai, Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng.

Xe ô tô xuất phát tại cổng Bệnh viện 108 lúc 6h00 ngày thứ tư 11/10/2017.

Bà con đi dự lễ dâng hương và khánh thành Từ đường cùng Ban liên lạc xin đăng ký với anh Bùi Trần Tuấn (0912219944) hoặc anh Hoàng Minh Tuấn (0983869857) để Ban liên lạc sắp xếp phương tiện.

Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội trân trọng thông báo.

Nguồn: http://homacvietnam.vn/?p=1966