Chùm thơ dự thi HVCN của Mạc tộc Nghệ -Tĩnh (Lần thứ 15)

Chùm thơ dự thi HVCN của Mạc tộc Nghệ -Tĩnh (Lần thứ 15)

 

  Tác giả: Thái Doãn Kỷ,

Nguyên hiệu trưởng

trường PTTH Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu 1)

                     ĐT 0988 558 823

 

Về với cội nguồn

Vào Lăng Thủy tổ Đăng Bình *

Dâng hương tuởng nhớ người sinh Thái đời

Thảm chu di, họa diệt nòi

Nhà tan, nước mất tìm nơi đất lành

Ẩn cư Thái Xá, mai danh

“Khử túc-Giữ thảo”, sử xanh Thái đời

Rồng chầu Núi Hổ mộ Người

Bốn trăm năm lẻ, vận đời hôm mai

Linh thiêng về đất Cổ Trai

Từ đường họ Mạc, thành đài Dương Kinh

Oan sai nước sửa, sử minh

Từ đường di tích sự tình nước non

Long Đao bách chiến vàng son

Đăng Dung Hoàng đế nghĩa tròn minh vương

* * *

Bốn trăm năm lại hồi hương

Hậu duệ cúng tổ từ đường Cổ Trai

18/4/2007

                                                   TDK

Chú thích: Mạc Đăng Bình là Hoàng tử thứ 16 của vua Mạc Phúc Nguyên.       Năm 1592 Thăng Long thất thủ, vua Mạc Mậu Hợp bị giết, ông đem vợ là Trần Thị Diện và 4 người con trai về ẩn cư tại tổng Thái Xá và đổi thành họ Thái. Mộ ông được đặt tại xứ Mả Lùm, dưới chân núi Hổ (nay là Thôn Trung Phường, xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu, Nghệ An)

 

 

Đất tổ

Rừng tre, thế hiểm, núi Hai Vai*

Núi đá, canh cư trống trận hoài

Máu đổ, đồng sâu Lê diệt Mạc

So gan đất hiểm, Tích thua tài **

Thăng Long huyết chiến suy hoàng Mạc ***

Thái Xá an cư thịnh Thái đời

Một cội, muôn chi ơn Thiếu Bảo

Rồng chầu Núi Hổ vượng tương lai

12 -9 -2007

TDK

*/ Trận đánh diễn ra giữa Nguyễn Quyện đại tướng nhà Mạc với Phan Công Tích công thần nhà Lê nổi dậy chống nhà Mạc đóng quân ở Quan Trung –Hai Vai

**/ Trận đánh diễn ra từ cuộc hành quân của Nguyễn Quyện từ canh tư xuất kích đánh úp quân Phan Công Tích-Tích thua vì sai lầm về chiến thuật đã mổ bụng tự tử

***/ Trận đánh 1592 của Trịnh Tùng vào Thang Long, tổng chỉ huy Nguyễn Quyện bị bắt sống, vua Mạc Mậu Hợp bị bắt và bị xử tử

 

 

Tiếng lòng

Mạc Sơn phát tích, phát văn chương

Đế nghiệp Cổ Trai, tráng nguyệt dương

Thái Xá mai danh, khai Thái tộc

Chu di Mạc tộc, giữ nòi Vương

* * *

Ai khéo gây ra cuộc hý trường

Chu di Mạc tộc, cảnh bi thương

Thăng Long huyết chiến, đau nòi giống

Xé xác bêu đầu Mạc Mậu Vương *

* * *

Cổ Trai mồ mả bậc tiền vương

Bêu nắm xương tàn giữa nắng sương

Bến cảng Dương Kinh trào uất hận

Ngàn năm kinh cảng vẫn dư hương

* * *

Người đi tóc bạc gội phong sương

Thái Xá cùng ai bạn trúc muông

Thủy tổ mai danh khai Mạc Thái

An cư Thái Xá giữ nòi vương

* * *

Bốn trăn năm lẻ hội từ đường

Đất tổ Cổ Trai nhớ đế vương

Bách chiến Long Đao dẹp giặc nước

Từ đường họ Mạc sáng vầng dương

* * *

Dâng hương, bái tổ chốn lăng đường

Ái mộ, tri ân Tán Quốc Công

Một cội, muôn chi ơn Thiếu Bảo

Ngàn năm Núi Hổ**, vượng đường tông

01-  10 – 2007

                                    Kính phụng – TDK

Chú thích:

*/ Mạc Mậu Vương tức vua Mạc Mậu Hợp

**/ Lăng mộ Thiếu bảo Tán Quốc công Mạc Đăng Bình tại Núi Hổ, làng Trung Phường, xã Diễn Minh, Diễn Châu, Nghệ An