ĐỘI SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HÀ NỘI VỀ ĐỀN LÀM LỄ DÂNG HƯƠNG. Sáng ngày 21 tháng 6 năm 2018, trong chiến dịch mùa hè […]

ĐIỆN SÙNG ĐỨC Tin, ảnh: Mạc CôngQuân- Ban Thông tin truyền thông HĐMT Hải Dương. Từ ngàn xưa dân tộc Việt Nam nói chung, dòng họ Mạc Việt Nam nói […]

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG MÙA XUÂN NĂM 2018 ĐỀN LONG ĐỘNG TƯỞNG NIỆM 672 NĂM NGÀY TẠ THẾ KIẾN THỦY KHÂM MINH VĂN HOÀNG ĐẾ LƯỠNG QUỐC TRẠNG NGUYÊN MẠC […]

LỄ CÚNG GIỖ THỦY TỔ HỒNG PHÚC ĐẠI VƯƠNG MẠC HIỂN TÍCH VÀ PHÁT ĐỘNG CÔNG ĐỨC PHỤC DỰNG ĐIỆN SÙNG ĐỨC NĂM 2017 (Tin, ảnh: Mạc Công Quân-Trưởng ban […]

THƯ MỜI Được sự nhất trí và Ủy nhiệm của Thường Vụ HĐMT Việt Nam. HĐMT tỉnh Hải Dương tổ chức Đại lễ cúng giỗ Thủy tổ Hồng Phúc Đại […]

Trang 1 trên 812345...Trang cuối »