Sự thật về vua Mạc Mậu Hợp

BÀI VIẾT: Sự thật về vua Mạc Mậu Hợp GS.TSKH. Phan Đăng Nhật | Thứ Tư, 25/06/2014 15:25 GMT +7 Hoàng đế Mạc Mậu Hợp đã có quyết tâm sắt […]

Vương Triều Mạc

ĐỂ GHI NHỚ CÔNG ĐỨC CỦA CÁC VUA NHÀ MẠC TRONG QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC, ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA ĐÃ CHO XÂY DỰNG KHU TƯỞNG NIỆM […]