Buổi giao lưu với họ Vũ Mạc (Phong Cốc, Quảng Yên, Quảng Ninh)

Buổi giao lưu với họ Vũ Mạc (Phong Cốc, Quảng Yên, Quảng Ninh) ngày 22/8/2017(1/7 âm lịch) Đoàn Mạc tộc gồm có: ông Mạc Văn Quang BLL Mạc tộc Quảng Ninh, ông Mạc Vương Quý PCT HDMT Hải Phòng, CT HDMT Thủy Nguyên. Ông Cù Mạc Huy La, ông Mạc Văn Hùng, ông Mạc Văn Khởi, anh Mạc Đức Hạnh Tuổi trẻ Mạc tộc Quảng Ninh, anh Mạc Kim Trọng cùng với phía họ Vũ Mạc Quảng Yên gồm có ông Vũ Mạc Hào (trưởng gia tộc), ông Vũ Mạc Tăng (phó trưởng gia tộc), ông Vũ Mạc Chuyên.

Trong buổi giao lưu, các trao đổi về lịch sử cũng như các việc họ đã và đang triển khai ở các tỉnh thành. Mọi người hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp về vật chất cũng như tinh thần để phát triển hơn nữa các công việc họ trong thời gian tới.

Một số hình gửi do anh Mạc Đức Hạnh gửi về: