Bài thơ “Ơn nghĩa Sinh Thành” – Lê Hồng Lạc

ƠN NGHĨA SINH THÀNH

Biển dù có rộng bao nhiêu

Trời cao cách mấy bấy nhiêu cho vừa

Tình thương của mẹ sớm trưa

Mẹ tôi đội nắng dầm mưa dãi dầu

Bao lần phạm lỗi trước sau

La tôi mẹ khóc, mẹ đau trong lòng

Suốt ngày xuôi ngược trên dòng

Đời tôi có mẹ còn mong  gì nhiều

Ghi lời mẹ dạy con yêu

Nhớ làm người tốt, đừng điều dối gian

Công ơn con nguyện quyết mang

Cha là điểm tựa muôn ngàn bước con

Sinh thời chữ hiếu cho tròn

Thành người có ích nước non quê mình

Mai kia phải sống thật tình

Sau này không sợ một mình bôn ba

cho bao cuộc phong ba

lòng kiên định thì ta vững vàng

Công thành danh phận rỡ ràng

Danh thơm dẫu có, tiếng vang dẫu nhiều

Đừng bao giờ nhé con yêu

Quên lời răn dạy mọi điều nhé con

Ơn này con nguyện giữ tròn

Nghĩa này con quyết lòng son giữ lòng

Sinh ra là giọt nước trong

Thành người phải để cho trong sạch mình

Mẹ hơn biển rộng ân tình

Cha là núi lớn giang mình vì con.

Lê Hồng Lạc (0985075751)

Lớp Ngữ Văn 3- k35-Trường Đại học Cần Thơ