Ban lãnh đạo Câu lạc bộ tuổi trẻ Mạc tộc huyện Kinh Môn Nhiệm kỳ I & Quy chế Hoạt động

Ban lãnh đạo Câu lạc bộ tuổi trẻ Mạc tộc huyện Kinh Môn NKI gồm 01 Chủ tịch, 06 Phó Chủ tịch và 05 ủy viên thường trực là:

1. Ông Mạc Văn Dương – Phó Chủ tịch Câu lạc bộ tuổi trẻ Mạc tộc tỉnh Hải Dương, là Ủy viên Thường trực HĐMT huyện Kinh Môn kiêm Chủ Tịch câu lạc bộ tuổi trẻ thuộc HĐMT huyện Kinh Môn (Kiến Trúc sư- Giám đốc Công ty Phong Thủy AAC. Hậu duệ Chi họ Mạc thôn Nghĩa Vũ, xã An Sinh, huyện Kinh Môn, Hải Dương)
2. Ông Hoàng Minh Hùng – là Ủy viên HĐMT huyện Kinh Môn NKI/ Phó Chủ Tịch Câu lạc bộ tuổi trẻ thuộc HĐMT huyện Kinh Môn (Trưởng Phòng tín dụng Kinh Môn, thuộc NHCT Nhị Chiểu, hậu duệ Chi họ Hoàng gốc Mạc xã Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương)
3. Ông Mạc Công Thành – là Ủy viên BCHHĐ Mạc tộc huyện NKI/ Phó Chủ tịch Câu lạc bộ tuổi trẻ thuộc HĐMT huyện Kinh Môn (Doanh nhân – Hậu duệ Chi họ Mạc thôn Nghĩa Vũ, xã An Sinh, huyện Kinh Môn, Hải Dương)
4. Ông Nguyễn Văn Đại – là Ủy viên HĐMT huyện/ Phó Chủ tịch Câu lạc bộ tuổi trẻ thuộc HĐMT huyện Kinh Môn (Gíao viên giáo dục thể chất Trường THCS xã Hiến Thành. Hậu duệ Chi họ Nguyễn gốc Mạc thôn Huyền Tụng, xã Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương)
5. Ông Nguyễn Quý Công – là Ủy viên HĐMT huyện NKI/Phó Chủ Tịch Câu lạc bộ tuổi trẻ thuộc HĐMT huyện Kinh Môn (Hậu duệ Chi họ Nguyễn gốc Mạc, thôn Huyền Tụng, xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn Hải Dương – Văn Nghệ)
6. Bà Mạc Thị Lâm. – là Ủy viên HĐMT huyện NKI/ Phó Chủ Tịch Câu lạc bộ tuổi trẻ thuộc HĐMT huyện Kinh Môn (Hậu duệ Chi họ Mạc thôn Lưu hạ Thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, Hải Dương- phụ trách nữ công)
7. Ông Nguyễn Văn Quảng – là Ủy viên Thường trực Câu lạc bộ tuổi trẻ thuộc HĐMT huyện Kinh Môn (Hậu duệ Chi họ Nguyễn gốc Mạc.thôn Huyền Tụng, Xã HIến Thành, huyện Kinh Môn Hải Dương – cầu thủ bóng đá).
8. Ông Nguyễn Văn Mạnh – là Ủy viên Thường trực Câu lạc bộ tuổi trẻ thuộc HĐMT huyện Kinh Môn (Hậu duệ Chi họ Nguyễn gốc Mạc. Xã Hiệp An, huyện Kinh Môn Hải Dương).
9. Ông Nguyễn Văn Trung – là Ủy viên Thường trực Câu lạc bộ tuổi trẻ thuộc HĐMT huyện Kinh Môn (Hậu duệ Chi họ Nguyễn gốc Mạc Xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, Hải Dương).
10. Bà Mạc Thị Lệ Hằng – là Ủy viên Thường trực Câu lạc bộ tuổi trẻ thuộc HĐMT huyện Kinh Môn (Hậu duệ Chi họ Nguyễn gốc Mạc, thôn Huyền Tụng, Xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn Hải Dương).
11. Bà Mạc Thị Viễn – là Ủy viên Thường trực Câu lạc bộ tuổi trẻ thuộc HĐMT huyện Kinh Môn (Hậu duệ Chi họ Mạc, thôn Nam Hà, xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, Hải Dương)