Đội bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc Nghệ An đã về nhì Giải bóng đá các dòng họ tỉnh Nghệ An.

Đội bóng đá Tuổi trẻ Mạc tộc Nghệ An đã về nhì Giải bóng đá các dòng họ tỉnh Nghệ…
Đọc tiếp

BÀI PHÁT BIỂU KÊU GỌI PHÁT TÂM CÔNG ĐỨC TẠI LỄ KỊ NHẬT ĐỨC THỦY TỔ MẠC HIỂN TÍCH

 VÀ CÁC ĐỨC VIỄN TỔ KHẢO, TỶ HỌ MẠC TẠI ĐIỆN SÙNG ĐỨC (Do ông Hoàng Mạc Trần Hòa, Phó…
Đọc tiếp

LỄ CÚNG GIỖ THỦY TỔ HỒNG PHÚC ĐẠI VƯƠNG MẠC HIỂN TÍCH VÀ PHÁT ĐỘNG CÔNG ĐỨC PHỤC DỰNG ĐIỆN…
Đọc tiếp

THƯ MỜI Được sự nhất trí và Ủy nhiệm của Thường Vụ HĐMT Việt Nam. HĐMT tỉnh Hải Dương tổ…
Đọc tiếp